ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 96 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/19-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-52 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 90. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Tee Topalović, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Tea Topalović, iz Si rača, Požeška 4, OIB: 60904797791, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Tea Topalović nije dužna prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/19-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-53 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 91. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Martine Vondra, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Martina Vondra, iz Sirača, Tomislavova 60, OIB: 17308056639, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Martina Vondra nije dužna prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/17-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-74 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 92. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a u svezi zamolbe Ivone Žuger, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donosi ODLUKU o oslobađanju obveze vraćanja stipendije I. Ivona Žuger, iz Sirača, Stjepana Radića 64, OIB: 24674524181, stipendist Općine Sirač, oslobađa se obveze vraćanja stipendije, te slobodno bez obveze prema Općini Sirač, zasniva radni odnos van područja Općine Sirač. II. Ivona Žuger nije dužna prebivati na području Općine Sirač dvostruko vremena koliko je primao stipendiju. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/17-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-75 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=