ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 116 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 "Županijski glasnik" službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija Ulica Dr. Ante Starčevića 8 − Glavni i odgovorni urednik: Ivana Legin, dipl. iur., telefon: (043) 278-121 − Pretplata za 2022. godinu iznosi 450,00 kuna − Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar − Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i sporta − Poštarina plaćena u HP Bjelovar. Stranica 88 92 102 Stranica 109 113 46. Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač 47. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu 48. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje 2022.-2025. godine 49. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 50. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=