ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 115 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 Stranica 6 6 65 70 70 71 72 73 78 79 80 80 81 82 82 AKTI ŽUPANA 100. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica 101. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica 102. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica 103. Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica 104. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje 105. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 106. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gimnazije Bjelovar 107. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o III. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar 108. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste infektologije, dva (2) izvšitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 109. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste psihijatrije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar 110. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju 111. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 112. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu OPĆINA SIRAČ 31. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom "Dana Općine Sirač 2022. godine" 32. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu 33. Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 34. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2021. godinu 35. Izvršenje Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač za 2021. godinu 36. Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu 37. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sirač za 2021. godinu 38. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu 39. Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanja nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu 40. Izvršenje Programa utroška sredstava ostva- renih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu 41. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 42. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 43. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za dječji vrtić Općine Sirač za 2021. godinu 44. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2021. godinu 45. Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=