ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 97 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar Gradsko društvo Crvenog križa je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga. Najviši organ upravljanja je Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj javnosti se jednom godišnje podnose izvješća za proteklu godinu kao što se donose i godišnji planovi i programi. Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu i angažmanu članstva i volontera koji udružuju svoje vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim mogućnostima. Crveni križ provodi edukacije, prvenstveno za pružanje Prve pomoći unesrećenim osobama, radi na osiguranju dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi i provodi akcije, što predstavlja sigurnost zdravstvenim službama s kojima se komunicira na dnevnoj bazi, organizira poslove u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim artiklima, raznim robama (deke, madraci, odjeća...), organizira rad Službe traženja i izvješćivanja o žrtvama nesreća (javna ovlast Vlade RH), provodi edukaciju školske djece za potrebu pružanja pomoći starim i nemoćnim građanima i svima u potrebi, odgoj za humanost i solidarnost, promociju zdravog načina života, a kroz razne tehnike i kanale obrazuje građane za pomoć i samopomoć. Aktivnosti Crvenog križa provode aktivisti i volonteri koji će biti nositelji poslova za slučaj potrebe te će isto biti u mogućnosti organizacije raznih oblika pomoći. Pregled aktivnosti provedenih u 2021. god.: • održavanje tečaja prve pomoći, • organiziranje službe traženja te prevenciju trgovine ljudima i zlostavljanja, • organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, • obilježavanje Svjetskog dana zdravlja prigodnim aktivnostima, • suradnja i organizaci ja zajedničkih akci ja s udrugama, • osiguravanje palijativne skrbi i opremanje potrebitih sa ortopedskim pomagalima, • pomoć obiteljima u potrebi socijalnim intervencijama, • zaštita i spašavanje, • suradnja s školama, vrtićima, bolnicama, staračkim domovima. Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Daruvar je priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, kao dio sustava Hrvatskog Crvenog križa, kontinuirano provodi osposobljavanje svojih zaposlenika i članova – volontera, ima u pripremi opremu za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama i provodi kontinuirano informiranje i educiranje građana. - 2 djelatnika, 10 redovitih volontera - 1 teretno vozilo Citroen Berlingo - 1 isušivač vlage - 40 vreća za spavanje - 40 madraca na napuhavanje - 40 deka - Pružanje humanitarne pomoći stradalima u potresu u Glini i Petrinji, - Služba traženja CK Daruvar - evidentiranje osoba koje su zbog potresa napustile mjesto prebivališta - Sudjelovanje volontera CK Daruvar na akcijama masovnog cijepljenja protiv COVID-19 BROJ ČLANOVA U 2021 POPIS OPREME U 2021 AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2021. (intervencije, vježbe, edukacije i sl.) Tablica 3: Prikaz podataka GDCK Daruvar 3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Bjelovar (Pozivanje putem centra 112) Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Službu čine alpinisti, speleolozi, visokogorski planinari i skijaši, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć helikoptera te za potrage na nepristupačnim terenima i uz pomoć potražnih pasa. Stanica djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije koju čini 24 jedinica lokalne samouprave. Članstvo Stanice čini 25 volontera od kojih su 9 gorski spašavatelji, 6 spašavatelji, 10 pripravnici, 4 spašavatelji u pričuvi. U svrhu potrage za nestalim oso-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=