ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 102. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Franjo Berečki razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-05 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 103. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica Članak 1. Ivana Valenta razrješava se dužnosti članice Školskog odbora Češke osnovne škole Josipa Ružičke Končanica. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/11 URBROJ: 2103-09-22-06 U Bjelovaru, 13. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 104. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Članak 1. Ivica Ahac razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/59 URBROJ: 2103-09-22-06 U Bjelovaru, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 105. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) doktora medicine, na neodređeno vrijeme u Ispostavi Čazma, na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika Domagoja Kihas, dr. med., UrBroj: 2103-74-22-0638/5,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=