ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 3 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK donijetu na sjednici Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održanoj 14. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-16 Bjelovar, 28. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 106. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i Odluke Školskog odbora Gimnazije Bjelovar od 8.travnja 2022. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gimnazije Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Statuta Gimnazije Bjelovar kojega je utvrdio Školski odbor na 16. sjednici održanoj 8.travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/3 URBROJ: 2103-09-22-3 Bjelovar, 09. svibnja 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 107. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o III. izmjenama i dopunama Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/08, Ur.broj: 2103-72-03-22-06, od 26. travnja 2022. godine, kojom se usvajaju III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-65 Bjelovar, 09. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 108. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste infektologije, dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste infektologije, dva (2) izvršitelja/ ice, na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/8, Urbroj: 2103-72-03-22-09, dana 26. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-64 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=