ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 65 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 33. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11.05.2022. godine, donijelo je IZVRŠENJE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Članak 1. Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Članka 2. Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća: 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. 1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 1.1. Društveni (kulturni) domovi 1.1.1. Uređenje Hrvatskog doma Hrvatski dom (R 606, 723, 817) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 477.722,25 477.568,19 Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima Planirana sredstva u 2021.g 477.722,25 477.568,19 / Troškovi opremanja 9.541,25 9.541,25 Opći prihodi i primici Troškovi građevinskih radova 282.605,75 282.605,75 Opći prihodi i primici Troškovi građevinskih radova 175.000,00 174.845,94 Ostali prihodi po posebnim propisima Trošak nadzora 10.575,25 10.575,25 Opći prihodi i primici Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma dovršena je usluga stručnog nadzora na radovima uređenja fasade na zgradi Hrvatskog doma, zamijenjen je rashladni agregat, adaptirana je ovojnica zgrade doma i postavljena je čelična nadstrešnica ispred ulaza u dom. Radovi su završeni u 2021. g. 1.1.2. Uređenje (bivše) škole Pakrani Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 20.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Planirana sredstva u 2021. g. 20.000,00 0,00 / Troškovi građenja 20.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Uređenje škole Pakrani obuhvaća: • demontažu ruševnih stupova i zidova. Projekt nije realiziran jer nije prošao na natječaju.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=