ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 67 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1.1.6. Zgrada Općine Zgrada Općine (786, 806, 807) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije Opći prihodi, Prihodi po 585.000,00 248.790,55 posebnim propisima, Pomoći Planirana sredstva u 2021. g. 585.000,00 248.790,55 / Troškovi građenja arhive 89.603,34 0,00 Opći prihodi i primici 59.396,66 0,00 Pomoći državnog proračuna Troškovi građenja vijećnice 224.603,34 193.393,89 Opći prihodi i primici 55.396,66 55.396,66 Pomoći državnog proračuna Troškovi uređenje ureda 50.000,00 0,00 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 Pomoći kompenzacijske mjere 80.000,00 0,00 Prihod od prodaje nefinancijske imovine Radovi vijećnice završeni. Uređeni su zidovi, spušten je strop i provedene su el. instalacije. Arhiva se prenosi u sljedeću godinu kao i uređenje ureda. 1.2. Nogostupi i ceste 1.2.1. Nogostup Sanacija nogostupa u Kipu (815) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 592.500,00 36.875,00 Opći prihodi, Pomoći Planirana sredstva u 2021. g. 592.500,00 36.875,00 Troškovi građenja 472.500,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima 100.000,00 0,00 Pomoći državnog proračuna Trošak izrade projektne dokumentacije 0,00 36.875,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Trošak nadzora 20.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Projekt sanacije nogostupa u Kipu je započet te je u 2021. g. izrađena projektna dokumentacija. Ostali radovi se planiraju u 2022. g. 1.2.2. Ceste Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Ukupna vrijednost investicije 20.000,00 0,00 Pomoći Planirana sredstva u 2021. g. 20.000,00 0,00 / Troškovi građenja 20.000,00 0,00 Pomoći Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase. Nije bilo natječaja za radove na navedenom projektu. Ulica Kralja Zvonimira (702) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 523.250,00 503.701,96 Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje Planirana sredstva u 2021. g. 523.250,00 503.701,96 Troškovi građenja 290.000,00 290.000,00 Opći prihodi i primici 30.000,00 22.451,96 Ostali prihodi po posebnim propisima 150.000,00 150.000,00 Pomoći državnog proračuna 10.000,00 0,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Troškovi nadzora 12.000,00 10.000,00 Opći prihodi i primici Trošak projektne dokumentacije 31.250,00 31.250,00 Ostali prihodi po posebnim propisima

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=