ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 68 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 U Zvonimirovoj ulici su izvršeni radovi: stavljanje podloge, asfaltiranja i kopanje odvodnih kanala. Krešimirova ulica (703) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 20.270,43 20.270,43 Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima Planirana sredstva u 2021. g. 20.270,43 20.270,43 Troškovi građenja 17.520,43 17.520,43 Opći prihodi i primici 2.750,00 2.750,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Obavljeno je asfaltiranje kolnih ulaza u Krešimirovoj ulici te je sve planirano i izvršeno u 2021. g. Cesta Sirač-Bijela (R 814) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Ukupna vrijednost investicije 10.000,00 0,00Prihod od prodaje nefinancijske imovine Planirana sredstva u 2021. g. 10.000,00 0,00 / Troškovi projektne dokumentacije 10.000,00 0,00 Prihod od prodaje nefinancijske imovine Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali. Odvojak u Kipu (R 753) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Ukupna vrijednost investicije 90.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Planirana sredstva u 2021. g. 90.000,00 0,00 / Troškovi građenja 90.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali. 1.3. Javna rasvjeta Izgradnja javne rasvjete (183) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 50.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere Planirana sredstva u 2021. g. 50.000,00 0,00 Troškovi građenja 45.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima 5.000,00 0,00 Pomoći kompenzacijske mjere Javna rasvjeta obuhvaća: • zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete. Nije bilo natječaja te se nismo mogli prijaviti i realizirati projekt. 1.4. Groblja Opremanje groblja (183) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 30.000,00 7.750,00 Opći prihodi i primici Planirana sredstva u 2021. g. 30.000,00 7.750,00 Troškovi projektne dokumentacije 30.000,00 7.750,00 Opći prihodi i primici Za groblje u Siraču je izrađena projektna dokumentacija odnosno gl.projekt s troškovnikom za uređenje staza na groblju Sirač. Početak radova je planiran u 2022. g. Groblje Miljanovac (R 679) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 15.000,00 15.000,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Planirana sredstva u 2021. g. 15.000,00 15.000,00 Troškovi građenja 15.000,00 6.100,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Trošak nadzora 5.625,00 Ostali prihodi po posebnim propisima

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=