ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 74 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Horizontalna i vertikalna signalizacija Znakovi za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju nisu se nabavljali u 2021.g jer nije bilo potrebe za istima. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Općina Sirač u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste: Josipa Kozarca 747 m2 Augusta Šenoe 208 m2 Kolodvorska 2 001 m2 Petra Svačića 7 832 m2 Ljudevita Gaja 15 200 m2 Nikole Tesle 1 804 m2 Kralja Zvonimira 3 419 m2 Ruđera Boškovića 13.000 m2 Tomislavova 4 000 m2 Barica 15 240 m2 Frankopanska 4 031 m2 Cvijetna 1 846 m2 Vladimira Nazora 3 867 m2 Sirač 73.195 m2 Pakrani 21 240 m2 Bijela 21 250 m2 Borki 30 920 m2 Miljanovac 31 920 m2 Šibovac 10 000 m2 Kip 1160 m2 UKUPNO: 189 685 m2 Za vršenje zimske službe potrebno je cca: Opis Količina Cijena Plan 2021. g. Količina Izvršeno 2021. g. Rad kamiona ili utovarivač stroja 15 350,00 kn 5.250,00 kn 0 0,00 kn Sol za posipavanje 2 1.250,00 kn 2.500,00 kn 0 0,00 kn Kameni agregat 4-8mm pomiješan sa soli za posipavanje (t) 70 454,63 kn 31.625,00 kn 57,76 26.259,14 kn Rad kamiona ili utovarivač stroja (komplet s ralicom i posipačem) (sat) 34 393,75 kn 10.625,00 kn 20 7.875,00 kn UKUPNO 50.000,00 kn 34.134,14 kn Potrebna sredstva osigurana su iz pomoći državnog Proračuna (sufinanciranje Brdsko-planinskih područja). Rb. Opis Pozicija Plan Izvršenje Razlika Izvor rashoda 2021. g. 2021. g. financiranja 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET Opći prihodi i MOTORNIM VOZILIMA 761 11.200,00 9.528,80 1.671,20 primici U 2021. g. je ukupno izvršeno 9.528,80 kn usluga održavanja javnih površina. Rb. Opis Pozicija Plan Izvršenje Razlika Izvor rashoda 2021. g. 2021. g. financiranja 3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 295.000,00 310.098,61 13.098,61 3.1. Košnja javnih zelenih površina 763 295.000,00 310.098,61 15.098,61 Komunalna naknada 3.2. Ostali troškovi javnih zelenih površina 779 1.000,00 0,00 1.000,00 Ostali prihodi po posebnim propisima 3.3. Ostale usluge na javnim zelenim površinama 789 1.000,00 0,00 1.000,00 Opći prihodi i primici

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=