ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 76 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 R. br. PLANIRANO IZVRŠENO Stroj Jedinična cijena Sat Iznos kn Sat Iznos kn Puhalnik 112,5 0 0 0 0,00 Traktor 250 0 0 0 0,00 Ukupno 6.625,00 5.937,50 Miljanovac 3.1.8. Reider 187,5 12 2.250,00 20 3.750,00 Trimer 125 30 3.750,00 46 5.750,00 Malčer 375 21,5 8.062,50 0 0,00 Puhalnik 112,5 0 0 0 0,00 Traktor 250 0 0 0 0,00 Ukupno 14.062,50 9.500,00 UKUPNO 215.112,50 259.275,00 3.2.1. Sirač 91 103 m2 3.2.1.1. Stjepana Radića 28.228 m2 uz cestu Stjepana Radića 1 000 m2 kanal kod pruge (Mik-Ivanković) 225 m2 uz cestu kod oglasne ploče (Zalar) 75 m2 jarak kod Ferde 270 m2 jarak kod Rendića 135 m2 jarak kod Klobučara 120 m2 jarak kod Nade Petran (naša livada) 150 m2 jarak kod dede Petran 125 m2 oko pravoslavne crkve 1 225 m2 oko zgrade Općine 2 200 m2 iza stambene zgrade kbr.118 416 m2 oko zgrade kbr.122, park, livada 13 637 m2 mlinski kanal (od zgrade općine do mosta) 1 500 m2 Stari grad 6 350 m2 oko mlina Moučka 700 m2 jarak Hinkelman 100 m2 3.2.1.2. Branimirova 750 m2 jarak kod Kadežabeka 750 m2 3.2.1.3. Matije Gupca 15 300 m2 sportsko rekreacijski centar Lanara 12 600 m2 uz prugu 2 700 m2 3.2.1.4. Nikole Šubića Zrinskog 150 m2 kod vatrogasnog doma 150 m2 3.2.1.5. Frankopanska 8 500 m2 Mračara (od Soline od izletišta) 5 000 m2 križni put 3 500 m2 3.2.1.6. Cvijetna 2.195 m2 igralište – klisa 695 m2 klanac od klise prema Požeškoj 1.500 m2 3.2.1.7. Požeška 120 m2 trokut kod Karlovića 120 m2 3.2.1.8. Barica 13 900 m2 igralište Mala Barica 9 900 m2 igralište Barica 2 000 m2 igralište škola i oko škole 2 000 m2 3.2.1.9. Vladimira Nazora 13 960 m2 kanal prema školi 960 m2 park branitelja 13 000 m2 3.2.1.10. Ivana Gundulića 3 000 m2 Vrbak 2 500 m2 jarak uz Vrbak 150 m2 jarak uz nogostup 150 m2 između ceste i nogostupa od mlina do Rambouseka 200 m2 3.2.1.11. Ruđera Boškovića 2 000 m2 igralište 2 000 m2 3.2.1.12. Purnica 3 000 m2 izletište Purnica 3 000 m2 3.2.2. Miljanovac 2 150 m2 igralište 1 750 m2 oko doma 400 m2 3.2.3. Šibovac 3 350 m2 igralište 2 000 m2 oko doma i škole 1 350 m2 3.2.4. Pakrani 6 650 m2 oko kuće u vlasništvu Općine Sirač 6 250 m2 ispred škole 400 m2 3.2.5. Bijela 3 200 m2 oko doma 2 900 m2 oko škole 125 m2 oko starog doma 175 m2 3.2.6. Kip 2 300 m2 oko spomenika (Polom) 300 m2 oko doma 500 m2 igralište 1 500 m2 3.2.7. Parkiralište Dani šljiva 6 000 m2 parkiralište (Šmit) 6 000 m2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=