ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 77 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK U 2021. g. nismo planirali dovoljno sredstava za održavanje javnih zelenih površina, te smo izvršili više od planiranog za 15.098,61 kn. Trošak košnje zelenih površina je teško točno planirati s obzirom da to ovisi o vremenu, količini oborina i drugim vanjskim utjecajima. 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE R.br. Opis Planirano u 2021. Ostvareno u 2021. Razlika Izvori 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 466.800,00 458.272,51 8.527,49 Opći prihodi i primici 4.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika (R762) 200.000,00 192.540,18 7.459,82 Opći prihodi i primici 4.2. ostale usluge tekućeg održavanja (R764) 173.800,00 173.800,00 0,00 Opći prihodi i primici 48.000,00 46.932,33 1.067,67 Prihodi od prodaje 45.000,00 45.000,00 0,00 Prihod od komunalne naknade 5. ODRŽAVANJE GROBLJA Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja od 2021. g. prenose se na ustanovu "Komus" Sirač koja je po zakonu dužna financirati se iz naknade za održavanje groblja. U proračunu je planirano 5.500,00 kn u slučaju izvanrednih i neplaniranih troškova od čega je izvršeno 5.323,38 kn. Sredstva su utrošena za izradu križa na groblju Šibovac koji je uništen od strane nepoznatog počinitelja, skraćivanje žljeba uz mrtvačnicu i dr. Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade. 6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE R.br. Opis Planirano u 2021. Ostvareno u 2021. Razlika/plan izvršeno Izvori 6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 182.000,00 215.421,83 -33.421,83 6.1. usluge tekućeg i investicijskog Ostali prihodi po održavanja javne rasvjete (R767) 32.000,00 42.822,93 -10.822,93 posebnim propisima 6.2. električna energija javne rasvjete (R777) 14.000,00 23.764,15 -9.764,15 Opći prihodi i primici 116.000,00 116.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima 6.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje 20.000,00 32.834,75 -12.834,75 Ostali prihodi po (R776) posebnim propisima 6.1. Usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete Rbr. Opis Plan 2021. g. Izvršeno 2021. g. Mj.jed. Kol. Iznos Kol Iznos 1. Žarulje razne kom 222 14.405,00 129 10.050,00 2. Prigušnice razne kom 35 2.870,00 2 495,00 3. Propaljivači kom 20 960 2 120,00 4. Elektro montažerski .radovi h 697 31.365,00 219 14.331,25 5. Usluge dizalicom h 560 33.600,00 100 9.512,50 6. Obilazak JR h 55 2.479,00 1 1.437,10 7. Potrošni montažni mater. kom 57 4.408,00 7 156,25 Ukupno 90.087,00 36.102,10 U 2021.g osim redovnih troškova održavanja smo imali i trošak popravka rasvjetnog stupa koji je srušen zbog nemarnog vozača koji je pobjegao s mjesta događaja. Trošak popravka je iznosio 5.344,45 kn. Troškove održavanja javne rasvjete, električne energije općinskih objekata i postavljanje božićnih ukrasa nismo planirali dovoljno jer se trošak el.energije i trošak rada povećao u 2021.g. Temelj za planiranje nam je uvijek prethodna godina i tekuća potrošnja. Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz ostalih prihoda po posebnim propisima i općim prihodima i primicima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=