ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 95 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 1: Prikaz podataka Stožera civilne zaštite BROJ ČLANOVA 10 AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2021. 3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA Na području Općine Sirač djeluje Vatrogasna zajednica Općine Sirač i pripadajuća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Sirač i DVD Šibovac. Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva Općine utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), Statutom i Godišnjim programom rada. Pregled aktivnosti provedenih u 2021. god.: • provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i "Uskrsnih krjesova", • donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, • provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila, • provođenje vježbi, • obavješćivanje stanovništva o zabrani spaljivanja u ljetnim mjesecima putem letaka i javnih medija (suzbijanje požara otvorenog tipa), • održavanje sastanaka Zapovjedništva, • provođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi prema vježbovniku s operativom, • obilježavanje dana Sv. Florijana, • čišćenje spremišta i garaža te održavanje opreme i vozila, • rad na promociji vatrogasne službe i primanje mladih članova. U 2021. godini aktivnosti Stožera civilne zaštite Općine Sirač ponajprije su se odnosile na kontrolu pridržavanja epidemioloških mjera, a prema naputku Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. Stožer Civilne zaštite Općine Sirač u 2021. godini zaprimio je ukupno 5 zahtjeva za izdavanje suglasnosti za održavanje javnih okupljanja, na koje je izdao 1 suglasnost i 4 mišljenja u navedenom propisanom roku. Stožer Civilne zaštite Općine Sirač u 2021. godini održao je jedan radni sastanak na kojem su članovi stožera raspravljali o izdavanju suglasnosti, te općem stanju na području Općine Sirač, a vezanom za važeće mjere koje su bile na snazi. Tablica 2: Prikaz spremnosti operativnih snaga VZO Sirač POPIS POSTOJEĆE OPREME - zapovjedno vozilo Škoda Octavia - zapovjedno vozilo Nissan Navaro - Mercedes – Benz 18/24 autocisterna - Ford a-610 NV1 – manje navalno vatrogasno vozilo Ostala oprema: - usisna vatrogasna cijev, dužina 1,5m, promjer A-110 mm – 4 kom - agregat za električnu struju - aparat za gašenje prahom – 5 kom - boca sa stlačenim zrakom – 2 kom - cijevna poveznica – 4 kom - dvodijelna razdjelnica, s ventilom, oznaka C/2D - električni alat u kovčegu - hidrantski nastavak, oznaka 2 C - injektorski mješač vode i pjenila, oznaka Z2, protok 200 l/min - izolacijski aparat sa stlačenim zrakom – 2 kom - ključ za nadzemni hidrant - ključ za podzemni hidrant - kombinirani hidraulični alat za rezanje i razupiranje - kutija prve pomoći – 2 kom - lanac s kuglom - lopata pobirača – 2 kom - lopatica za čađu - ljestva kukača

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=