ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 99 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Vursak Hiko sport 20m 2 Vursak Hiko sport 15m 1 PVC rezervoar Quicksilver 25L 1 PVC kanta sa poklopcem 1 Kaciga Hiko sport L 4 Kaciga Hiko sport L/XL 1 Cipele neopren 4 Neopren kratke hlače 6 Neopren kratka majica 2 Neopren odijela 4 MEDICINSKA OPREMA Vakuum madrac 2 Blue splint 2 Daska Laerdal sa opremom 1 KED 1 Ruksak prve pomoći 1 AED 1 Liječnička torba 1 OSTALA OPREMA Rope marker Beal 1 Penjači za drvo 1 Mačeta 4 3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15) i članka 51. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", županije broj 19/09, 06/10 i 03/13), Općinski načelnik Općine Sirač donosi Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sirač (KLASA: 810-06/17-01/1, URBROJ: 2111/04-02 -17-18). Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenovani su kako slijedi: • Za MO Donji Kraj – Pijanovo Brdo – 1 povjerenik civilne zaštite i 2 zamjenika povjerenika, • Za MO Orašje – Grižina – Japaga – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Kip – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Miljanovac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Šibovac – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Bijela – Borki – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Barica – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika, • Za MO Pakrani – 1 povjerenik civilne zaštite i 1 zamjenik povjerenika. Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.) 3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-38, od 16. 11. 2018. god.), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač donio je Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2111/04-06 /1-20-3, od 13. 03. 2020. god.). Koordinatori na lokaciji za području Općine Sirač imenovani su za sljedeće rizike: • potres, • poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, • ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, • epidemije i pandemije, • suša. Kontakt podaci koordinatora na lokaciji, kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine te evidenciji pripadnika operativnih snaga. Koordinatora na lokaciji određuje načelnik nadležnog stožera civilne zaštite, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja u otklanjanju posljedica za kojeg se angažiraju kapaciteti više operativnih snaga, u pravilu iz sastava operativne snage sustava civilne zaštite koja ima vodeću ulogu u provedbi intervencije. Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16), Općina Sirač će po usvajanju nove Procjene rizika od velikih nesreća u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja. 3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Temeljem Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 81003/19-01/7, URBROJ: 511-01-391-19-2, od 02. 12. 2019. godine), članka 17, stavak 1., alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti ("Narodne novine", broj 49/17), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=