ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 104 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 R.br. Planski dokumenti i aktivnosti Nositelji Rok izvršenja Napomena 8. Povjerenici Imenovanje povjerenika Po donošenju Sukladno kriteriju 1 civilne zaštite i civilne zaštite i Procjene rizika od povjerenik i 1 zamjenik njihovi zamjenici njihovih zamjenika Izvršno tijelo velikih nesreća za max. 300 stanovnika Osposobljavanje Provodi Ministarstvo povjerenika civilne ili Ovlaštena zaštite Izvršno tijelo Kontinuirano ustanova 9. Koordinatori na lokaciji Načelnik Stožera Po donošenju Procjene civilne zaštite rizika od velikih nesreća / 10. Osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite Izvršno tijelo Kontinuirano / 11. Osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju Izvršno tijelo Kontinuirano / 12. Kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i Jednom godišnje – u opremu snaga civilne zaštite Izvršno tijelo sklopu donošenja Proračuna / 13. Plan vježbi civilne zaštite Izvršno tijelo Jednom godišnje / 14. Osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj Predlaže izvršno nesreći i katastrofi prema načelu tijelo – donosi solidarnosti predstavničko tijelo Kontinuirano / 15. Osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika Izvršno tijelo Kontinuirano / 16. Uspostavlja vođenje evidencije stradalih Po nastanku velike osoba u velikim nesrećama i katastrofama Izvršno tijelo nesreće i/ili katastrofe / 17. Plan djelovanja civilne zaštite Izvršno tijelo U roku od 6 mjeseci Do donošenja Plana od donošenja Procjene djelovanja civilne zaštite rizika od velikih nesreća na snazi je Plan zaštite i spašavanja 4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIRAČ Operativne snage sustava civilne zaštite Općine potrebno je planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, poplava, nesreće u slučaju proloma brana na akumulacijama, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne zaštite Općine. Za reagiranje u slučaju drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog kojih su utemeljene. Kada izvanredni događaji čije su posljedice prihvatljive za zajednicu (npr. olujna nevremena, snijeg, led, suša i drugi iz kategorije ekstremnih vremenskih nepogoda ili određeni zdravstveni rizici kao što su toplinski val i sl.) i zahtijevaju istovremeno djelovanje više žurnih službi, svaka služba djeluje samostalno dok njihovo reagiranje komunikacijski koordinira Županijski centar 112. Voditelji žurnih službi, po potrebi, neposredno ili posredovanjem Županijskog centra 112 dogovaraju način operativne suradnje na mjestu djelovanja/reagiranja. 4.1. Evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=