ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 106 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Kao jedna od zadaća civilne zaštite i Društva je osposobljavanje članova i građana za njihovu samozaštitu u velikim nesrećama i katastrofama te drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u mjerama i aktivnostima civilne zaštite. U razdoblju od 2022. do 2025. godine Gradsko društvo Crvenog križa Grada Daruvara organizira: • nastavak edukacije Interventnog tima, • procjena situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka pomoć i podrška, • sudjelovanje u natjecanjima Prve pomoći, • osiguravanje manifestacija i festivala, • edukacija i realistični prikaz pružanja Prve pomoći u osnovnim i srednjim školama, • provođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS): Za obavljanje zadaća spašavanja Stanica treba raspolagati specijalnom opremom. O ovoj opremi ovisi izvršenje zadaća Stanice, ali i sigurnost i životi unesrećenih i spašavatelja. Oprema se vremenom troši, ali i gubi svoja strogo propisana svojstva (radni vijek opreme je od 3 do 10 godina), pa je svake godine, u okviru raspoloživih sredstava potrebno smisleno i racionalno nabavljati i obnavljati opremu po prioritetima i planu. Kako su raspoloživa sredstva najčešće nedostatna za cjelovito opremanje, potrebno je prepoznati prioritete i u nabavci, ali i u usmjeravanju raspoložive postojeće opreme. Zato je potrebno razraditi dinamiku opremanja, plan rashoda i načine nabavke opreme. Od opreme pripadnici službe nemaju nikakve koristi već je ona namijenjena unesrećenim građanima. Pripadnici službe uglavnom samo iz etičkih motiva, odmah po dojavi, napuštaju svoje sigurne domove i obitelji i odlaze na opasna mjesta, često pri ekstremnim meteorološkim uvjetima (gdje nitko drugi neće ili ne može djelovati). Stanica nikad nije do kraja opremljena, a u obimnom radu Stanice je nužno dolazilo do trošenja i oštećenja ionako minimalne opreme. U razdoblju od 2022. do 2025. godine HGSS – Stanica Bjelovar organizira: • pravilnu obuku i školovanje novih članova, • specijalističko školovanje, školovanje instruktorskog i rukovodećeg kadra, • osposobljavanje i licenciranje članova za specijalne zadatke, • osnovne tečajeve, • vježbe, • preventivne aktivnosti – prepoznavanje i predviđanje opasnih situacija, izrada planova, uvježbavanje i pripremanje Službe za učinkoviti odgovor na iste, • priprema i kontrola prostora na kojima se provode određeni sadržaji, izrada zemljovida, • neposredno djelovanje dežurstvima i prisustvom na terenu, • međunarodna suradnja, • održavanje interventnosti i redovan rad. UDRUGE GRAĐANA: Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Planu djelovanja civilne zaštite Općine. Popis udruga građana s područja Općine, a koje mogu biti od interesa za sustav civilne zaštite: • Športsko ribolovno društvo "Pastrva" Sirač, • Lovačka udruga "Fazan" Daruvar, • Lovačka udruga "Javornik" Sirač, • Streljačko društvo "Pobjeda" Sirač. Ove udruge mogu se uključiti u sustav civilne zaštite u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba uspostaviti suradnju na način da izrade popis snaga i opreme s kojom raspolažu na koju se može računati u danom trenutku. Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite Općine i koordinatora na lokaciji. Članovi udruga ne mogu se istovremeno raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama ustrojavanja sustava civilne zaštite. U razdoblju od 2022. do 2025. godine Udruge građana će: • samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova, • prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje će usmjeriti na kupnju materijalno tehničkih sredstava koje su od značaja za civilnu zaštitu (vozila, osobna i skupna oprema i sl.). POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE: Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave iz redova obveznika civilne zaštite koji žive u zgradi, ulici ili naselju (za maksimalno 300 stanovnika) za koje područje će se rasporediti na dužnosti povjerenika civilne zaštite, sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 69/16). Povjerenici civilne zaštite uvode se u evidenciju obveznika civilne zaštite koja se sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika snaga civilne zaštite vodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=