ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 110 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine", broj 75/16). Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati. NOSITELJ: Općina Sirač IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel ROK: prosinac 2022. god. 3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE • Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: svibanj 2022. god. • Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: prosinac 2022. god. • Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite. ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite • Donošenje Odluke o imenovanju koordinatora na lokaciji NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Stožera civilne zaštite ROK: svibanj 2022. god. • Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel ROK: kontinuirano tijekom godine 3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA U cilju spremnosti i brzog djelovanja Vatrogasne zajednice i društva za 2022. god. u planu su sljedeće aktivnosti: • kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine, • kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, • provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i "Uskrsnih krjesova", • opremati DVD-e u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95) • provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama, • donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada, • provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme, • Organizacija natjecanja, • Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste, • Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ. NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Općine IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Općine ROK: prosinac 2022. god. 3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar nastavit će sa pripremama za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Nastavit će se edukacije instruktora interventnog tima te osposobljavanje sadašnjih volontera u Gradskom interventnom timu i novih članova interventnog tima GDCK Daruvar te daljnje opremanje članova tima sukladno potrebama i osiguranim sredstvima. Posebno se računa na angažman više volontera na područjima općina. Za nove članove, volontere, ponovno će se organizirati tečaj, a svaki član interventnog tima usvojit će osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim će se i sadašnji i novi volonteri, prema vlastitim mogućnostima i željama, specijalizirati iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, što i jest uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja. Uloga Crvenog križa u sustavu Zaštite i spašavanja podrazumijeva sljedeće poslove: • Organizacija prihvata i smještaj stradalih • Psihosocijalna pomoć i podrška stradalima • Služba traženja – obnavljane obiteljskih veza (evidencija i ured za informiranje) – sukladno posebnim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=