ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 111 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK zadaćama i ovlastima Službe traženja kao dijela međunarodne mreže, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza 2008. - 2018.(ICRC) i sukladno Pravilniku o službi traženja HCK • Prva pomoć kao nadopuna stručnim medicinskim ekipama • Prijem i raspodjela humanitarne pomoći • Osiguranje pitke vode. Aktivnosti GDCK Daruvar planirane za 2022. godinu: • Sukladno epidemiološkim mogućnostima i mjerama provoditi daljnju edukaciju volontera. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Općine Sirač. NOSITELJ: GDCK Daruvar IZVRŠITELJ: GDCK Daruvar ROK: 2022. god. 3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Bjelovar HGSS je žurna javna služba koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti, stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti. Aktivnosti HGSS – Stanice Bjelovar u 2022. godini, provodit će se sukladnu Planu rada i Programu aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Bjelovar za 2022. god., koji obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne suradnje i opremanja Stanice. Program je sačinjen na osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine", broj 79/06 i 110/15). Za aktivnosti predviđene ovim programom postoji zakonska obveza za osiguravanje sredstava za: • redovitu djelatnost, • akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i poplavama, itd.), • intervencije na nepristupačnim terenima, • nabavka i održavanje opreme, • preventivna djelatnost (prisustvo članova stanice na organiziranim planinarskim pohodima, na takmičenjima "ekstremnih" sportova, edukacija osoba koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.) Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar sudjelovat će u vježbi civilne zaštite Općine Sirač. NOSITELJ: HGSS - Stanica Bjelovar IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Bjelovar ROK: prosinac 2022. god. 3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI • Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: svibanj 2022. god. • Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2022. god. NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite ROK: prosinac 2022. god. • Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite ROK: kontinuirano tijekom 2022. god. • Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres) NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite • Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka NOSITELJ: Općina Sirač IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel ROK: kontinuirano tijekom godine 3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja. Stožer civilne zaštite Općine Sirač nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=