ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 13 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 5.846.897,61 5.676.115,00 6.895.768,61 5.801.080,44 99,22% 84,13% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.846.897,61 5.676.115,00 6.895.768,61 5.801.080,44 99,22% 84,13% 3 Vlastiti prihodi 1.500,00 0,00 250,00 250,86 16,72% 100,34% 31 Vlastiti prihodi 1.500,00 0,00 250,00 250,86 16,72% 100,34% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.014.515,85 2.183.300,00 2.806.250,00 1.424.222,90 70,70% 50,75% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 589.433,95 542.300,00 644.800,00 622.768,91 105,66% 96,58% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.425.081,90 1.641.000,00 2.161.450,00 801.453,99 56,24% 37,08% 5 Pomoći 5.751.750,35 6.431.127,00 6.704.235,98 4.921.693,24 85,57% 73,41% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.751.750,35 6.431.127,00 6.704.235,98 4.921.693,24 85,57% 73,41% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 34.134,15 73,85% 68,27% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 34.134,15 73,85% 68,27% 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig. 1.250,00 1.043.000,00 1.091.000,00 61.932,33 4954,59% 5,68% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 1.043.000,00 1.091.000,00 61.932,33 5,68% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] Funk. Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Opće javne usluge 2.029.656,01 2.520.212,00 2.740.484,48 2.195.151,45 108,15% 80,10% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.958.442,95 2.405.012,00 2.509.482,90 1.979.467,24 101,07% 78,88% 013 Opće usluge 71.213,06 25.200,00 88.700,00 76.299,22 107,14% 86,02% 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 0,00 90.000,00 142.301,58 139.384,99 97,95% 02 Obrana 60.554,83 50.500,00 57.000,00 48.913,65 80,78% 85,81% 022 Civilna obrana 60.554,83 50.500,00 57.000,00 48.913,65 80,78% 85,81% 03 Javni red i sigurnost 671.780,40 673.000,00 703.000,00 674.843,87 100,46% 95,99% 032 Usluge protupožarne zaštite 671.780,40 673.000,00 703.000,00 674.843,87 100,46% 95,99% 04 Ekonomski poslovi 2.114.514,46 1.815.385,00 2.569.267,43 1.646.691,94 77,88% 64,09% 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 616,00 500,00 1.000,00 514,00 83,44% 51,40% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 147.885,36 60.000,00 60.000,00 38.096,28 25,76% 63,49% 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 111.037,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 045 Promet 1.575.914,47 1.263.000,00 2.118.067,43 1.316.258,80 83,52% 62,14% 046 Komunikacije 132.952,79 20.800,00 21.600,00 19.950,00 15,01% 92,36% 047 Ostale industrije 146.108,39 471.085,00 368.600,00 271.872,86 186,08% 73,76% 05 Zaštita okoliša 10.200,00 160.000,00 260.000,00 0,00 0,00% 0,00% 051 Gospodarenje otpadom 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 10.200,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00% 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 6.148.537,33 6.298.238,00 6.954.150,68 4.666.807,55 75,90% 67,11%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=