ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Funk. Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 061 Razvoj stanovanja 158.743,04 97.500,00 200.000,00 192.540,18 121,29% 96,27% 062 Razvoj zajednice 2.688.649,46 2.244.838,00 2.790.130,91 1.682.578,31 62,58% 60,30% 063 Opskrba vodom 0,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 064 Ulična rasvjeta 0,00 120.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.301.144,83 3.685.900,00 3.664.019,77 2.791.689,06 84,57% 76,19% 07 Zdravstvo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 070 Zdravstvo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 08 Rekreacija, kultura i religija 460.600,00 602.800,00 641.200,00 559.490,00 121,47% 87,26% 081 Službe rekreacije i sporta 260.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 107,69% 100,00% 084 Religijske i druge službe zajednice 72.000,00 37.000,00 47.000,00 36.000,00 50,00% 76,60% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 128.600,00 285.800,00 314.200,00 243.490,00 189,34% 77,50% 09 Obrazovanje 573.341,52 672.305,00 742.260,00 647.834,87 112,99% 87,28% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 501.941,52 621.305,00 686.260,00 591.834,87 117,91% 86,24% 092 Srednjoškolsko obrazovanje 71.400,00 51.000,00 56.000,00 56.000,00 78,43% 100,00% 10 Socijalna zaštita 1.592.949,41 2.588.102,00 2.877.142,00 1.803.580,59 113,22% 62,69% 102 Starost 1.485.558,22 2.284.102,00 2.554.702,00 1.659.650,80 111,72% 64,96% 104 Obitelj i djeca 49.783,68 200.000,00 226.550,00 82.021,46 164,76% 36,20% 106 Stanovanje 42.317,80 80.000,00 67.550,00 40.743,03 96,28% 60,32% 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 8.289,71 17.000,00 21.340,00 14.165,30 170,88% 66,38% UKUPNO 13.662.133,96 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 89,61% 69,77% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 51 Izdaci za dane zajmove -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -300.000,00 0,00 0,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 300.000,00 550.000,00 474.422,72 86,26% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 300.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=