ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 15 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 250.000,00 174.422,72 69,77% 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 0,00 250.000,00 174.422,72 69,77% 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 174.422,72 UKUPNO -300.000,00 300.000,00 550.000,00 474.422,72 -158,14% 86,26% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] Račun/ Opis Ostvarenje Ostvarenje Indeks Pozicija 2020. g. 2021. g. 4/3 1 2 3 4 5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -300.000,00 0,00 0,00% 51 Izdaci za dane zajmove -300.000,00 0,00 0,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima -300.000,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -300.000,00 0,00 0,00% 51211 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni -300.000,00 0,00 0,00% 51211 816 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni -300.000,00 0,00 0,00% 0 Zajam Baptističkoj crkvi "Sion" Sirač -300.000,00 0,00 0,00% 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 474.422,72 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 0,00 300.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 300.000,00 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 300.000,00 81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni 0,00 300.000,00 81211 -127 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni PRIHOD OD POZAJMICE 0,00 300.000,00 84 Primici od zaduživanja 0,00 174.422,72 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0,00 174.422,72 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0,00 174.422,72 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni 0,00 174.422,72 84711 -136 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK - DUG 0,00 174.422,72 UKUPNO -300.000,00 474.422,72 -158,14% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=