ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.808.908,50 5.383.115,00 6.315.050,05 4.844.567,04 100,74% 76,71% 3 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 31 Vlastiti prihodi 1.580,00 0,00 250,00 250,00 15,82% 100,00% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.072.526,26 2.176.300,00 2.806.250,00 2.342.583,65 113,03% 83,48% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 610.163,69 542.300,00 644.800,00 592.816,26 97,16% 91,94% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.462.362,57 1.634.000,00 2.161.450,00 1.749.767,39 119,65% 80,95% 5 Pomoći 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.325.929,97 6.431.127,00 6.704.235,98 3.470.540,70 65,16% 51,77% 6 Donacije 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 61 NAMJENSKE DONACIJE 46.220,15 50.000,00 50.000,00 18.612,00 40,27% 37,22% 7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 25.116,99 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 47,86% 1,10% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 23.862,00 1.043.000,00 1.091.000,00 12.020,00 50,37% 1,10% 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 1.254,99 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 12.280.281,87 15.083.542,00 16.966.786,03 10.688.573,39 87,04% 63,00% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] IzvorID Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2020. g. 2021. g. 2021. g. 2021. g. 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Opći prihodi i primici 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% UKUPNO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 878.200,00 915.869,48 728.266,07 79,52% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 343.300,00 386.334,48 298.078,80 77,16% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 528.900,00 521.730,00 425.885,33 81,63% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 6.000,00 7.805,00 4.301,94 55,12% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.505.342,00 16.631.635,11 11.515.047,85 69,24% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.796.589,00 12.651.514,68 9.056.925,57 71,59% GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.270.753,00 2.054.773,43 613.023,19 29,83% GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.438.000,00 1.925.347,00 1.845.099,09 95,83% UKUPNO 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 69,77%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=