ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 17 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK POSEBNI DIO [T-11] Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 878.200,00 915.869,48 728.266,07 79,52% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 343.300,00 386.334,48 298.078,80 77,16% Program 1001 Javna uprava 253.300,00 244.032,90 158.693,81 65,03% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 160.000,00 172.432,90 140.213,04 81,31% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 172.432,90 140.213,04 81,31% 32 Materijalni rashodi 160.000,00 167.882,90 135.666,13 80,81% 323 Rashodi za usluge 113.000,00 122.882,90 110.122,50 89,62% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 92.522,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.600,00 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 45.000,00 25.543,63 56,76% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.453,63 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.090,00 38 Ostali rashodi 0,00 4.550,00 4.546,91 99,93% 381 Tekuće donacije 0,00 4.550,00 4.546,91 99,93% 3811 Tekuće donacije u novcu 4.546,91 Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 32 Materijalni rashodi 78.300,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 323 Rashodi za usluge 1.300,00 0,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.000,00 56.600,00 16.417,75 29,01% 3293 Reprezentacija 16.417,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 2.063,02 20,63% Rashodi za materijal i energiju Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Izbori 322 3224 329 3293 3299 Program 1002 1.000,00 9.000,00 90.000,00 1.000,00 9.000,00 142.301,58 821,50 821,50 1.241,52 1.199,54 41,98 139.384,99 82,15% 13,79% 97,95%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=