ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 23 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 140.000,00 585.000,00 248.790,55 42,53% Izv. 1 5 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 374.206,68 193.393,89 51,68% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 140.000,00 374.206,68 193.393,89 51,68% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 140.000,00 374.206,68 193.393,89 51,68% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 193.393,89 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 110.793,32 55.396,66 50,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 110.793,32 55.396,66 50,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 110.793,32 55.396,66 50,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.396,66 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.000,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 0,00 0,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100015 Nabava objekata Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 480.000,00 380.000,00 0,00 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=