ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 25 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 352.000,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 352.000,00 0,00 0,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 621.865,00 663.593,91 663.592,91 100,00% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.840,00 52.897,50 52.896,50 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 22.840,00 52.897,50 52.896,50 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.840,00 52.897,50 52.896,50 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52.896,50 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 599.025,00 610.696,41 610.696,41 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 599.025,00 610.696,41 610.696,41 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 599.025,00 610.696,41 610.696,41 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 610.696,41 Akt. K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač -TKC Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 0,00 Izv. 5 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 50.000,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 125.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 125.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 125.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 0,00 125.000,00 0,00 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00 Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 240.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 4124 Ostala prava 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 240.000,00 0,00 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 240.000,00 0,00 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=