ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 27 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 56.000,00 Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 0,00 26.550,00 26.550,00 100,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 26.550,00 26.550,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 26.550,00 26.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 26.550,00 26.550,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.550,00 Program 1008 Socijalna skrb 447.000,00 438.890,00 197.924,29 45,10% Akt. A100021 Novčana pomoć Funkcija: 1060 Stanovanje 28.000,00 28.000,00 4.300,00 15,36% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.000,00 28.000,00 4.300,00 15,36% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 28.000,00 4.300,00 15,36% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 28.000,00 4.300,00 15,36% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.300,00 Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja Funkcija: 1060 Stanovanje 10.000,00 10.000,00 3.893,03 38,93% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 3.893,03 38,93% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.000,00 3.893,03 38,93% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 3.893,03 38,93% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.893,03 Akt. A100023 Pomoć za novorođenče Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 50.000,00 22.000,00 44,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 22.000,00 44,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 50.000,00 22.000,00 44,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 22.000,00 44,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.000,00 Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 7.000,00 Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 90.000,00 90.000,00 43.644,50 48,49% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=