ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 90.000,00 90.000,00 43.644,50 48,49% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 90.000,00 43.644,50 48,49% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 90.000,00 43.644,50 48,49% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 43.644,50 Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 17.000,00 21.340,00 14.165,30 66,38% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.000,00 21.340,00 14.165,30 66,38% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.000,00 21.340,00 14.165,30 66,38% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.000,00 21.340,00 14.165,30 66,38% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.086,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.079,30 Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima Funkcija: 1020 Starost 50.000,00 50.000,00 36.900,00 73,80% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 36.900,00 73,80% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 50.000,00 36.900,00 73,80% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 36.900,00 73,80% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 36.900,00 Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 150.000,00 150.000,00 33.471,46 22,31% Izv. 5 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 150.000,00 150.000,00 33.471,46 22,31% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 150.000,00 33.471,46 22,31% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 33.471,46 22,31% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.471,46 Akt. A100159 Pomoć za ogrjev Funkcija: 1060 Stanovanje 45.000,00 32.550,00 32.550,00 100,00% Izv. 4 5 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 45.000,00 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.000,00 0,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 0,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Izvor: 529 POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 32.550,00 32.550,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 32.550,00 32.550,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 32.550,00 32.550,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.550,00 Program 1009 Promicanje kulture 441.585,00 156.600,00 79.869,75 51,00% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=