ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 29 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Izv. 5 Izvor: 520 38 381 3811 Akt. A100029 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izv. 1 5 Izvor: 110 32 322 3221 323 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3293 38 381 3811 Izvor: 520 32 323 3235 3237 3239 Akt. A100030 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izv. 1 Izvor: 110 32 322 3221 323 3233 329 3293 Akt. A100031 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izv. 1 Izvor: 110 32 322 3221 323 3239 329 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Dani šljiva i rakija OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE Materijalni rashodi Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Maskenbal OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 73.000,00 73.000,00 73.000,00 280.985,00 214.938,00 211.488,00 7.135,00 163.853,00 1.500,00 39.000,00 3.450,00 3.450,00 66.047,00 66.047,00 66.047,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 500,00 600,00 2.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1.500,00 3.000,00 9.500,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 500,00 600,00 2.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1.500,00 3.000,00 9.500,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671,75 3.671,75 3.671,75 473,35 473,35 0,00 0,00 3.198,40 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,23% 26,23% 26,23% 31,56% 0,00% 33,67%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=