ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 109. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste psihijatrije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste psihijatrije, jedan (1) izvršitelj/ ica na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/8, Urbroj: 2103-72-03-22-13, dana 26. travnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-63 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 110. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 06. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 28. veljače 2022. godine, kako slijedi: a) Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta, b) Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta, c) Logoped – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, d) Njegovateljica – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, do 1 godine, privremeno povećanje opsega posla. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-17 Bjelovar, 06. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 111. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. svibnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) prvostupnika sestrinstva u Tim 1 i Tim 2 HMP, na neodređeno vrijeme u Ispostavi Bjelovar, na upražnjeno radno mjesto, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, Ur.broj: 2103-7422-0700/4, održanoj 04. svibnja 2022. godine. Navedeno upražnjeno radno mjesto utvrđuje se temeljem odlaska radnika Alena Jurena, med. tehn., radnika u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici, sa danom 30. 04. 2022. godine, na rad kod drugog poslodavca. Provedbom interne preraspodjele radnika Slobodana Sekulića, bacc. med. tehn. iz Tima 1 i Tima 2 HMP na upražnjeno radno mjesto u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici, ostaje upražnjeno radno mjesto prvostupnika sestrinstava u Timu 1 i Timu 2 HMP. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-19 Bjelovar, 17. svibnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=