ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 32 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Izvor: 110 36 363 3631 366 3661 Izvor: 420 36 363 3631 Akt. A100038 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike Izv. Izvor: 110 32 322 3221 3224 323 3237 42 422 4227 Akt. A100039 Funkcija: 0220 Civilna obrana Izv. 1 Izvor: 110 38 381 3811 Program 1013 Akt. A100041 Funkcija: 0473 Turizam Izv. 1 Izvor: 110 38 381 3811 Akt. A100087 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izv. 1 Izvor: 110 36 366 3661 Akt. A100137 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti Izv. 1 4 5 Izvor: 110 35 OPĆI PRIHODI I PRIMICI Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoći unutar općeg proračuna Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Pomoć korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoći unutar općeg proračuna Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Civilna zaštita OPĆI PRIHODI I PRIMICI Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatska gorska služba spašavanja OPĆI PRIHODI I PRIMICI Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Jačanje gospodarstva LAG Bilogora-Papuk OPĆI PRIHODI I PRIMICI Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Razvojna agencija Grada Daruvara OPĆI PRIHODI I PRIMICI Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države Pomoć korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Potpora gospodarstvu OPĆI PRIHODI I PRIMICI Subvencije 253.000,00 253.000,00 39.000,00 214.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 208.720,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 253.000,00 253.000,00 39.000,00 214.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 381.220,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 46.720,00 327.500,00 200.000,00 200.000,00 266.993,87 266.993,87 36.993,87 36.993,87 230.000,00 230.000,00 178.850,00 178.850,00 178.850,00 178.850,00 42.913,65 42.913,65 11.562,50 0,00 0,00 0,00 11.562,50 11.562,50 31.351,15 31.351,15 31.351,15 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 312.954,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 47.951,14 47.951,14 47.951,14 47.951,14 47.951,14 258.003,11 188.750,00 188.750,00 105,53% 105,53% 94,86% 107,48% 94,13% 94,13% 94,13% 85,83% 85,83% 38,54% 0,00% 57,81% 156,76% 156,76% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 82,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,64% 102,64% 102,64% 102,64% 78,78% 94,38% 94,38% Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=