ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.000,00 0,00 0,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 Program 1020 Poduzetnička zona Lanara 250.000,00 257.400,00 12.375,00 4,81% Akt. K100084 Otkup zemljišta Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000,00 0,00 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00 0,00 0,00 4111 Zemljište 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 Akt. K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Izv. 7 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100127 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 12.400,00 12.375,00 99,80% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 12.400,00 12.375,00 99,80% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 12.400,00 12.375,00 99,80% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 12.400,00 12.375,00 99,80% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 12.375,00 Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem 2.234.102,00 2.504.702,00 1.622.750,80 64,79% Akt. A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena Funkcija: 1020 Starost 2.169.702,00 2.207.202,00 1.408.773,01 63,83% Izv. 1 5 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 47.500,00 38.760,00 81,60% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 37.500,00 37.500,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 37.500,00 37.500,00 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 37.500,00 32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 1.260,00 12,60%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=