ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 36 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.270.753,00 2.054.773,43 613.023,19 29,83% Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 1.260.000,00 2.044.020,43 613.023,19 29,99% Akt. A100120 Sanacija nogostupa u Kipu Funkcija: 0451 Cestovni promet 360.000,00 592.500,00 36.875,00 6,22% Izv. 4 5 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 360.000,00 492.500,00 36.875,00 7,49% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 360.000,00 492.500,00 36.875,00 7,49% 421 Građevinski objekti 360.000,00 492.500,00 36.875,00 7,49% 4214 Ostali građevinski objekti 36.875,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100052 Izgradnja plinovoda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% Izv. 4 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 Akt. K100053 Izgradnja kanalizacije Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% Izv. 4 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 Akt. K100054 Izgradnja vodovoda Funkcija: 0630 Opskrba vodom 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00% Izv. 4 5 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=