ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 37 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Akt. K100055 Izgradnja javne rasvjete Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 120.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izv. 4 5 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100057 Opremanje groblja Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 30.000,00 7.750,00 25,83% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 7.750,00 25,83% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 30.000,00 7.750,00 25,83% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 30.000,00 7.750,00 25,83% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.750,00 Akt. K100077 Ulaganja na tuđu imovinu Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 0,00 0,00 Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 0,00 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 0,00 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Akt. K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki Funkcija: 0451 Cestovni promet 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izv. 5 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 Akt. K100114 Ulica Kralja Zvonimira Funkcija: 0451 Cestovni promet 20.000,00 523.250,00 503.701,96 96,26% Izv. 1 4 5 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 302.000,00 300.005,40 99,34% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 302.000,00 300.005,40 99,34% 421 Građevinski objekti 15.000,00 302.000,00 300.005,40 99,34% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 300.005,40 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 5.000,00 61.250,00 53.696,56 87,67% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 61.250,00 53.696,56 87,67% 421 Građevinski objekti 5.000,00 61.250,00 53.696,56 87,67% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 53.696,56 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 150.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=