ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 38 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 Akt. K100115 Krešimirova ulica Funkcija: 0451 Cestovni promet 0,00 20.270,43 20.270,43 100,00% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 17.520,43 17.520,43 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 17.520,43 17.520,43 100,00% 421 Građevinski objekti 0,00 17.520,43 17.520,43 100,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 17.520,43 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 2.750,00 2.750,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.750,00 2.750,00 100,00% 421 Građevinski objekti 0,00 2.750,00 2.750,00 100,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.750,00 Akt. K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) Funkcija: 0451 Cestovni promet 150.000,00 90.000,00 0,00 0,00% Izv. 4 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 150.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 150.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 Akt. K100147 Groblje Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 15.000,00 11.725,00 78,17% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 10.000,00 15.000,00 11.725,00 78,17% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 15.000,00 11.725,00 78,17% 421 Građevinski objekti 10.000,00 15.000,00 11.725,00 78,17% 4214 Ostali građevinski objekti 11.725,00 Akt. K100148 Groblje Šibovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 33.000,00 32.700,80 99,09% Izv. 4 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 20.000,00 33.000,00 32.700,80 99,09% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 33.000,00 32.700,80 99,09% 421 Građevinski objekti 20.000,00 33.000,00 32.700,80 99,09% 4214 Ostali građevinski objekti 32.700,80 Akt. K100149 Groblje Kip Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 Akt. K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač - Bijela Funkcija: 0451 Cestovni promet 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=