ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 39 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 Izv. 4 7 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 10.753,00 10.753,00 0,00 0,00% Akt. A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.753,00 10.753,00 0,00 0,00% Izv. 5 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 10.753,00 10.753,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 10.753,00 10.753,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 10.753,00 10.753,00 0,00 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.438.000,00 1.925.347,00 1.845.099,09 95,83% Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta 543.000,00 762.047,00 672.769,45 88,28% Akt. A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija: 0451 Cestovni promet 491.000,00 710.047,00 638.635,30 89,94% Izv. 4 5 Izvor: 411 KOMUNALNI DOPRINOS 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.300,00 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 91.000,00 232.500,00 195.370,30 84,03% 32 Materijalni rashodi 91.000,00 232.500,00 195.370,30 84,03% 323 Rashodi za usluge 91.000,00 232.500,00 195.370,30 84,03% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 195.370,30 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 377.700,00 455.247,00 420.965,00 92,47% 32 Materijalni rashodi 377.700,00 455.247,00 420.965,00 92,47% 323 Rashodi za usluge 377.700,00 455.247,00 420.965,00 92,47% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 420.965,00 Akt. A100140 Zimska služba Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 50.000,00 34.134,15 68,27% Izv. 6 Izvor: 610 NAMJENSKE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 34.134,15 68,27% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 34.134,15 68,27% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 34.134,15 68,27% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.134,15 Akt. A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija Funkcija: 0451 Cestovni promet 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 2.000,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=