ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 3234 Komunalne usluge 0,00 Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 35.000,00 11.200,00 9.528,80 85,08% Akt. A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 11.200,00 9.528,80 85,08% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 11.200,00 9.528,80 85,08% 32 Materijalni rashodi 0,00 11.200,00 9.528,80 85,08% 323 Rashodi za usluge 0,00 11.200,00 9.528,80 85,08% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.528,80 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 35.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina 236.000,00 297.000,00 310.098,61 104,41% Akt. A100131 Održavanje javnih zelenih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 236.000,00 297.000,00 310.098,61 104,41% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 233.000,00 295.000,00 310.098,61 105,12% 32 Materijalni rashodi 233.000,00 295.000,00 310.098,61 105,12% 323 Rashodi za usluge 233.000,00 295.000,00 310.098,61 105,12% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 310.098,61 3234 Komunalne usluge 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 158.000,00 466.800,00 458.272,51 98,17% Akt. A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 158.000,00 466.800,00 458.272,51 98,17% Izv. 1 4 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.000,00 373.800,00 366.340,18 98,00% 32 Materijalni rashodi 84.000,00 373.800,00 366.340,18 98,00% 323 Rashodi za usluge 84.000,00 373.800,00 366.340,18 98,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 366.340,18 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 59.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 59.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 59.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=