ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 41 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 15.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 48.000,00 46.932,33 97,78% 32 Materijalni rashodi 0,00 48.000,00 46.932,33 97,78% 323 Rashodi za usluge 0,00 48.000,00 46.932,33 97,78% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.932,33 Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja 50.000,00 5.500,00 5.323,38 96,79% Akt. A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 5.500,00 5.323,38 96,79% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.500,00 5.323,38 96,79% 32 Materijalni rashodi 0,00 5.500,00 5.323,38 96,79% 323 Rashodi za usluge 0,00 5.500,00 5.323,38 96,79% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.323,38 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina 20.000,00 39.600,00 29.840,23 75,35% Akt. A100134 Održavanje čistoće javnih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 39.600,00 29.840,23 75,35% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 39.600,00 29.840,23 75,35% 32 Materijalni rashodi 0,00 39.600,00 29.840,23 75,35% 323 Rashodi za usluge 0,00 39.600,00 29.840,23 75,35% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.840,23 Program 1033 Održavanje javne rasvjete 240.000,00 182.000,00 215.424,15 118,36% Akt. A100135 Održavanje javne rasvjete Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 240.000,00 182.000,00 215.424,15 118,36% Izv. 1 4 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 14.000,00 23.764,15 169,74% 32 Materijalni rashodi 0,00 14.000,00 23.764,15 169,74% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 14.000,00 23.764,15 169,74% 3223 Energija 23.764,15 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 240.000,00 168.000,00 191.660,00 114,08% 32 Materijalni rashodi 240.000,00 168.000,00 191.660,00 114,08% 322 Rashodi za materijal i energiju 130.000,00 116.000,00 116.002,32 100,00% 3223 Energija 116.002,32 323 Rashodi za usluge 110.000,00 52.000,00 75.657,68 145,50%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=