ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Pozicija 2021. g. 2021. g. 2021. g. 5/4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.657,68 Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 56.000,00 61.200,00 61.200,00 100,00% Akt. A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 56.000,00 61.200,00 61.200,00 100,00% Izv. 1 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.000,00 61.200,00 61.200,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 56.000,00 61.200,00 61.200,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 56.000,00 61.200,00 61.200,00 100,00% 3234 Komunalne usluge 61.200,00 Program 1036 Nabava kamenog materijala 100.000,00 100.000,00 82.641,96 82,64% Akt. A100141 Nabava kamenog materijala Funkcija: 0451 Cestovni promet 100.000,00 100.000,00 82.641,96 82,64% Izv. 4 5 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 50.000,00 50.000,00 32.641,96 65,28% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 32.641,96 65,28% 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 32.641,96 65,28% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.641,96 UKUPNO 15.383.542,00 17.547.504,59 12.243.313,92 69,77% Članak 3. Izvršenje plana razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju Strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=