ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 43 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj Org. Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Plan Povećanje/ Novi plan rezultata Klas. vrijednost vrijed. 2021. vrijed. 2022. vrijed. 2023. 2021. g. smanjenje 2021. g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 7.557.706,11 -3.017.365,36 .540.340,75 MJERA 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture 6.912.806,11 -2.680.939,75 4.231.866,36 PROGRAM 1006 Upravljanje imovinom 4.783.483,41 -1.231.189,51 3.552.293,90 A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma 1.1.01. 1006 - - - - 477.722,25 -154,06 477.568,19 A100100 Tekuće i investicijsko uređenje (bivša) škola Pakrani 1.1.02. 1006 - - - - 20.000,00 -20.000,00 0,00 A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje 1.1.03. 1006 - - - - 585.000,00 -336.209,45 248.790,55 K100014 Dodatna ulaganja na objektima 1.1.04. 1006 - - - - 25.000,00 -25.000,00 0,00 K100015 Nabava objekata 1.1.04. 1006 - - - - 380.000,00 -380.000,00 0,00 K100017 Nabava imovine 1.1.05. 1006 - - - - 109.900,00 -94.900,00 15.000,00 K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 1.1.06. 1006 - - - - 1.827.342,25 0,00 1.827.342,25 K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip 1.1.07. 1006 - - - - 663.593,91 -1,00 663.592,91 K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač - TKC Sirač 1.1.08. 1006 - - - - 0,00 0,00 0,00 K100154 Izgradnja civilne streljane 1.1.27. 1006 - - - - 125.000,00 -125.000,00 0,00 K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića 1.1.28. 1006 - - - - 240.000,00 -240.000,00 0,00 T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 1.1.09. 1006 - - - - 329.925,00 294.642,16 320.000,00 PROGRAM 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 2.034.020,43 -1.420.997,24 613.023,19 A100120 Sanacija nogostupa u Kipu 1.1.14. 1017 592.500,00 -555.625,00 36.875,00 K100052 Izgradnja plinovoda 1.1.16. 1017 150.000,00 -150.000,00 0,00 K100053 Izgradnja kanalizacije 1.1.17. 1017 250.000,00 -250.000,00 0,00 K100054 Izgradnja vodovoda 1.1.18. 1017 250.000,00 -250.000,00 0,00 K100055 Izgradnja javne rasvjete 1.1.19. 1017 50.000,00 -50.000,00 0,00 K100057 Opremanje groblja 1.1.33. 1017 30.000,00 -22.250,00 7.750,00 K100077 Ulaganja u tuđu imovinu 1.1.26. 1017 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=