ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 44 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj Org. Polazna Ciljana Ciljana Ciljana 1. Rebalans Povećanje/ 2. Rebalans rezultata Klas. vrijednost vrijed. 2018. vrijed. 2019. vrijed. 2020. 2020. smanjenje (12-10) 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki 1.1.22. 1017 20.000,00 -20.000,00 0,00 K100114 Ulica Kralja Zvonimira 1.1.23. 1017 523.250,00 0,00 503.701,96 K100115 Krešimirova ulica 1.1.24. 1017 20.270,43 20.270,43 K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) 1.1.30. 1017 90.000,00 -90.000,00 0,00 K100147 Groblje Miljanovac 1.1.34. 1017 15.000,00 -3.275,00 11.725,00 K100148 Groblje Šibovac 1.1.35. 1017 33.000,00 -299,20 32.700,80 K100149 Groblje Kip 1.1.36. 1017 10.000,00 -10.000,00 0,00 PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 84.549,27 -18.000,00 66.549,27 K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša 1.1.24. 1019 84.549,27 -18.000,00 66.549,27 Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 10.753,00 -10.753,00 0,00 A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture 1.1.31. 1035 10.753,00 -10.753,00 0,00 MJERA 1.2. Razvoj malih gospodarstava te poljoprivrede 644.900,00 -336.425,61 308.474,39 PROGRAM 1013 Jačanje gospodarstva 327.500,00 -69.496,89 258.003,11 A100137 Potpora gospodarstvu 1.2.05. 1013 327.500,00 -69.496,89 258.003,11 PROGRAM 1014 Potpora poljoprivredi 60.000,00 -21.903,72 38.096,28 A100042 Poticanje poljoprivrede 1.2.01. 1014 60.000,00 -21.903,72 38.096,28 PROGRAM 1020 Poduzetnička zona Lanara 257.400,00 -245.025,00 12.375,00 K100084 Otkup zemljišta 1.2.02. 1020 145.000,00 -145.000,00 0,00 K100090 Izgradnja trafo-stanice 1.2.03. 1020 100.000,00 -100.000,00 0,00 K100127 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara 1.2.04. 1020 12.400,00 -25,00 12.375,00 CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 221.600,00 -168.178,54 53.421, 46 MJERA 2.1. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine 50.000,00 -50.000,00 0,00 PROGRAM 1009 Promicanje kulture 50.000,00 -50.000,00 0,00 K100028 Spomenik kulture "Stari grad" 2.1.01. 1009 50.000,00 -50.000,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=