ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 45 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj Org. Polazna Ciljana Ciljana Ciljana 1. Rebalans Povećanje/ 2. Rebalans rezultata Klas. vrijednost vrijed. 2018. vrijed. 2019. vrijed. 2020. 2020. smanjenje (12-10) 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MJERA 2.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina – mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika, rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih 171.600,00 -118.178,54 53.421,46 PROGRAM 1008 Socijalna skrb 150.000,00 -116.528,54 33.471,46 A100146 Potpora mladim obiteljima (kupnja ili adaptacija stambenog prostora) 2.2.03. 1008 150.000,00 -116.528,54 33.471,46 PROGRAM 1011 Razvoj civilnog društva 21.600,00 -1.650,00 19.950,00 A100122 Wifi4EU 2.2.02. 1011 21.600,00 -1.650,00 19.950,00 SVEUKUPNO 7.779.306,11 -3.185.543,90 4.593.762,21 Članak 4. Izvršenje Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu objavit će se u "Županijskom glasniku" i na Internet stranici Općine Sirač, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. KLASA: 400-01/22-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-4 Sirač, 11. 05. 2022. godine Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=