ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 48 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 U 2021. g. prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 4.099.300,69 kn. U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih Prihoda od poreza u 2021. g. Tablica 1. Prikaz prihoda od poreza Općine Sirač za 2021. godinu Graf 2. Pregled ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač od 01. 01.-31. 12. 2021. g. 2.1.2. PRIHODI OD POMOĆI U 2021. godini Općina je ostvarila ukupne prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.970.224,16 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. U ovoj vrsti prihoda pomoći iz proračuna planirane su i izvršene: • pomoći iz državnog proračuna RH (tekuće i kapitalne) • kompenzacijske mjere Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnose se na: • javne radove • pomoći od Županijskih proračuna (sufinanciranje zimske službe). Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu. Nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije: • decentralizirana sredstva Javno vatrogasne postrojbe. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: • pomoći iz fondova Europske unije (projekt Zaželi – učim, radim, pomažem, Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac i Uređenje Parka branitelja).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=