ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 49 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 2. Prikaz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općine Sirač za 2021. godinu U nastavku je dan grafički prikaz planiranih Prihoda od pomoći u 2021.g Graf 3. Pregled ostvarenih prihoda od pomoći Općine Sirač od 01. 01.-31. 12. 2021. g. 2.1.3. PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 450.564,60 kn. Udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Sirač ostvareni su kroz: • 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 11,78 kn • 6414 Prihode od zateznih kamata u iznosu od 30.641,78 kn • 6421 Naknade za koncesije u iznosu 10.120,00 kn • 6422 Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 140.112,57 kn a odnose se na: najam od poslovnih prostora u iznosu od 64.439,80 kn, najam domova u iznosu od 16.350,00 kn, najam od svjećomata u iznosu od 600,00 kn, prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu 681,33 kn te prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 54.057,44 kn. • 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine odnosi se na pravo služnosti na vodove (rješenje HAKM-a) u iznosu od 263.687,41 kn. • 6429 Ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 5.991,06 kn. Tablica 3. Prikaz prihoda od imovine Općine Sirač za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=