ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 51 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na 10% Naknade za uređenje voda i ostalih prihoda kao što su kazne i upravne mjere. Tablica 5. Prikaz prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija Općine Sirač za 2021. godinu 2.1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine odnosi se na: • Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji nisu ostvareni kao i • Prihod od prodaje zemljišta. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na: • Prihode od stanova izuzetih iz pretvorbe u iznosu od 7.996,40 kn. Tablica 6. Prikaz prihoda od prodaje nefinancijske imovine Općine Sirač za 2021. godinu 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračun Općine Sirač sastoji se od dva razdjela i tri glave u kojima se jedan razdjel naziva Predstavnička i izvršna tijela, sa glavama Općinsko vijeće i Ured načelnik. Drugi razdjel je Jedinstveni upravni odjel sa istovjetnim nazivom glave. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine koji su ostvareni u iznosu od 12.243.311,60 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=