ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 52 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Graf 6. Planirani rashodi i izdatci Općine Sirač od 01. 01. do 31. 12. 2021. g. Tablica 8. Izvršeni rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 2021. godinu U nastavku se daje pojašnjenje ostvarenih rashoda i izdataka proračuna za 2021.godinu po skupinama rashoda. 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 8.132.945,84 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 2.397.371,69 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaća načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, te plaće za program zapošljavanja žena iz programa "Zaželi – učim, radim, pomažem". Tablica 9. Izvršeni rashodi za zaposlene Općine Sirač za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=