ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 53 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Materijalni rashodi Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 3.258.086,39 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 2.352.830,83 kune. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije. Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola. Tablica 10. Izvršeni materijalni rashodi Općine Sirač za 2021. godinu Financijski rashodi Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 31.505,23 kune u 2021. godine. Unutar skupine financijskih rashoda ostvareni su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale nespomenute financijske rashode.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=