ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 59 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Program 1006 Upravljanje imovinom Ostvarena sredstva u ukupnom iznosu od 3.526.930,06 kuna odnosno 73,73% odnose se na: • Aktivnost A 100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma izvršeno je u iznosu od 477.568,19 kn što je za 17.899,94 kn više u odnosu na planirano. Sredstva su utrošena za zamjenu rashladnog agregata, usluge stručnog nadzora na adaptaciji doma, radove na adaptaciji ovojnice Hrvatskog doma i izradu nadstrešnice u Hrvatskom domu. • Aktivnost A 100100 Tekuće i investicijsko uređenje (bivše) škole Pakrani nije ostvareno, plan je s uređenjem započeti u sljedećem polugodištu ako nam financijska situacija to bude dopuštala. • Aktivnost A 100107 Tekuće i investicijsko uređenje zgrade Općine ostvareno je u iznosu od 248.790,55 kn za rekonstrukciju vijećnice u zgradi općine (rušenje zida, gletanje i krečenje zidova, postavljanje parketa i bojanje i dr.) • Aktivnost K100014 Ulaganja na objektima nije ostvareno. • Aktivnost K100015 Nabava objekata nije ostvareno. • Aktivnost K100014 Nabava imovine – otkup zemljišta je ostvareno u iznosu od 15.000,00 kn za kupnju građevinskog zemljišta koje je darovano Udruzi Nijemaca i Austrijanaca. • Aktivnost K100080 Rekonstrukciju i opremanje doma Šibovac ostvarena je u iznosu od 1.827.342,25 kn za soboslikarske radove, postavljanje rukohvata na stepeništu, postavljanje ovojnice, postavljanje keramike, postavljanje el.instalacija, postavljanje grijanja, uređenje parkirališta i opremanje doma. • Aktivnost K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip ostvareno je u iznosu 663.592,91 kn za grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova, izrada glazure na zidovima, postavljanje toplinske izolacije, unutarnje stolarije i podnih pločica, bojanje zidova, postavljanje ograde na stepeništu i sanitarne opreme, usluge stručnog nadzora i uređenje parkirališta ispred doma. • Aktivnost K100121 Izgradnja TKC Sirač nije ostvarena. • Aktivnost K100154 Izgradnja civilne streljane nije ostvarena u 2021.g • Aktivnost K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića nije ostvarena u 2021.g • Aktivnost T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora u vlasništvu Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 294.642,16 kn (električna energija, plin, voda, materijal i sredstva za čišćenje, usluge održavanja, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, legalizacija općinskih objekata i sl). Program 1007 Javne potrebe u školstvu Ostvarena sredstva u iznosu od 662.151,15 kuna odnosno 92,89 % u odnosu na planirano, obuhvaćaju sljedeće: • Aktivnost A100018 Predškolsko obrazovanje – ostvarena je u iznosu od 561.115,37 kuna obuhvaća financijske i materijalne uvjete za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Osnovni nositelj provedbe programa javnih potreba u predškolskom odgoju je naš vrtić pri Osnovnoj školi Sirač koji provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja za oko 30-ak djece s područja Općine Sirač. • Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje je ostvarena u iznosu 18.485,78 kn za knjige za školsku knjižnicu (3.000,00 kn) i 14.810,78 kn za ugradnju balkonskih i ulaznih vrata u Područnoj školi Kip. • Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje – ostvarena sredstva u iznosu od 56.000,00 kuna odnose se na stipendiranje učenika i studenata. • Aktivnost A100156 Sufinanciranje školskog pribora – ostvareno je u iznosu od 26.550,00 kn za sve učenike Osnovne škole u Siraču. Program 1008 Socijalna skrb Ostvarena sredstva u iznosu od 197.924,29 kune obuhvaćaju: • Aktivnost A100021 Novčana pomoć - jednokratne novčane pomoći ostvarene su u iznosu od 4.300,00 kn. • Aktivnost A100022 Naknada za troškove stanovanja ostvarena je u iznosu od 3.893,03 kn za stanovnike Općine Sirač. • Aktivnost A100023 Pomoć za novorođenu djecu na području Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 22.000,00 kn za devet novorođenčadi. • Aktivnost A100024 Humanitarna djelatnosti Crvenog križa Daruvar ostvarena je u iznosu od 7.000,00 kn. • Aktivnost A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima O.Š. Sirač ostvarena je u iznosu od 43.644,50 kn a broj obroka je varirao tokom godine. • Aktivnost A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba ostvarene su u iznosu od 14.165,30 kn za plaćanje troškova vrtića samohranim roditeljima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=