ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 60 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 • Aktivnost A100145 Pomoć umirovljenicima s manjim primanjima je ostvarena u iznosu od 36.900,00 za Božićnicu. • Aktivnost A100146 Pomoć mladim obiteljima za kupnju ili adaptaciju stambenog prostora ostvarena je u iznosu od 33.471,46 kn oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa i financijskom pomoći. • Aktivnost A100159 Pomoć za ogrjev je ostvarena u iznosu od 32.550,00 kn za obitelji koja nemaju primanja. Program 1009 Promicanje kulture Sredstva su ostvarena u iznosu od 79.869,75 kuna, a obuhvaćaju: • Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi je ostvareno u iznosu od 73.000,00 kn. Nakon raspisanog natječaja za kulturu sredstva su dodijeljena KUD-u Kamen Sirač. • Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija nije održana zbog Covida. • Aktivnost A100030 Maskenbal nije održan zbog Covida. • Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine je ostvarena u iznosu od 3.671,75 kn za Božićne pakete za djecu. • Aktivnost A100082 Dani kulture nacionalnih manjina je ostvarena u iznosu od 3.198,00 kn za financiranje troškova rasvjete. • Aktivnost K100028 Spomenik kulture "Stari grad" u 2021.g nije ostvarena. Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije Sportske udruge su primile sredstva za redovan rad u ukupnom iznosu od 280.000,00 kn. • Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja kako slijedi: - NK Kamen Sirač 180.000,00 kn - Športsko ribolovno društvo Pastrva 40.000,00 kn - Streljačko društvo Pobjeda 60.000,00 kn. Program 1011 Razvoj civilnog društva Ostvarena sredstva u iznosu od 230.944,37 kuna obuhvaćaju: • Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama ostvarena su u iznosu od 36.000,00 kn kroz tekuće i kapitalne donacije Pravoslavnoj crkvi i Rimokatoličkoj crkvi. • Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka ostvareno je u iznosu od 11.270,00 kn za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Sirač. • Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga ostvarena je u iznosu od 162.224,37 kn za financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj i javni poziv. - Javni poziv u ukupnom iznosu od 22.000,00 kn (Pčelarska udruga Bagrem, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Udruga "Korak dalje", Češka beseda Šibovac, Udruga za zaštitu potrošača i potrošačkih prava i Rukometni klub Daruvar ) - Javni natječaj u ukupnom iznosu od 87.720,00 kn (HVIDRA Daruvar, Matica umirovljenika, Udruga Nijemaca i Austrijanaca i UHDDR Sirač) Iznos od 4.504,37 kn doniran je udruzi Jedni za druge Općine Sirač koja je za vrijeme potresa u Petrinji volontirala. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. Udruzi Nijemaca i Austrijanaca darovano je zemljište u vrijednosti od 48.000,00 kn za izgradnju Njemačke kuće. • Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna je ostvarena u iznosu od 1.500,00 kn Pučkom otvorenom učilištu Daruvar a odnosi se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj . • Aktivnost A100122 Wifi4EU je ostvarena u iznosu od 19.950,00 kn za održavanje interneta u užem centru Sirača. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ostvarena sredstva u iznosu 723.757,52 kunu obuhvaćaju: • Aktivnost A 100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 229.000,00 kn za redovan rad. • Aktivnost A 100037 Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara ostvarena je u iznosu od 445.843,87 kn za redovan rad: - Pomoći po obrascu P2/2 za JVP Daruvar 20.193,87 kn. - Ustupljeni prihodi za decentralizirane izdatke 195.650,00 kn. - Plaće za djelatnike u JVP Daruvar (sukladno sporazumu) 230.000,00 kn. • Aktivnost A100038 Civilna zaštita ostvarena je u iznosu od 42.913,65 kn od toga 31.351,15 kn za kompresor. • Aktivnost A100039 Hrvatska gorska služba spašavanja ostvarena je s 6.000,00 kn za popravak vozila.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=