ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 61 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Program 1013 Jačanje gospodarstva Ostvarena sredstva u iznosu 312.954,25 kuna odnose se na: • Aktivnost A100041 LAG Bilogora-Papuk je ostvarena sa 7.000,00 kn (plaćanje članarine). • Aktivnost A100087 Razvojna agencija Grada Daruvara ostvarena je za tekuće pomoći u iznosu od 47.951,14 kn za plaće. • Aktivnost A100137 Potpora gospodarstvu je ostvarena u iznosu od 258.003,11 kn u vidu subvencija trgovačkim društvima u iznosu 158.417,13 kn i malim obrtnicima u iznosu 99.585,98 kn. Program 1014 Potpora poljoprivredi Ostvarena sredstva u iznosu od 38.096,28 kuna odnose se na: • Aktivnost A100042 Poticanje poljoprivrede za subvencioniranje sadnica šljiva, za projekte u poljoprivredi i za potpore poljoprivrednicima. Ministarstvo je početkom godine ukinulo spomenutu mjeru i čeka se donošenje nove. Iznos od 35.856,28 kn je isplaćen za štete nastale od elementarne nepogode što je financirano od strane države. Program 1019 Zaštita okoliša Ostvarena sredstava iznose 83.998,10 kuna, a odnose se na: • Aktivnost A100058 Redovne aktivnosti 17.448,83 kn za usluge zbrinjavanja pasa lutalica. • Aktivnost K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša je ostvarena sa 66.549,27 kn za tekstilne kontejnere i žute kante za plastiku. Program 1020 Poduzetnička zona Lanara Ostvarena sredstva u iznosu od 12.375,00 kuna za slijedeće: • Aktivnost K10084 Otkup zemljišta za Poduzetničku zonu Lanara iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100127 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara ostvarena je s 12.375,00 kn a planirana je u iznosu od 5.000,00 kn. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem Ostvarena sredstva u iznosu 1.622.750,80 kuna za sljedeće: • Aktivnost A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena ostvarena je u iznosu od 1.408.773,01 kn za trošak plaća, putne troškove, božićnice, tečajeve i dr. • Aktivnost A100094 Promidžba i vidljivost ostvarena je s 44.000,00 kn. • Aktivnost A100095 Upravljanje projektom i administracija je ostvarena s 169.977,79 kn a planirana je s 97.000,00 kn. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. Povećanje se odnosi na troškove vođenja projekta koji nisu bili planirani jer još nije bio sklopljen ugovor o istome. U programu Zaželi zaposleno je 25 žena, a obuhvaćeno je 150 korisnika. Program obuhvaća troškove za plaće i naknade, troškove promidžbe, troškove upravljanja projektom i administracija. Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ Sufinanciranje rada ustanove u 2021.g je ostvareno s 0,00 kuna. 3.2.2. GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (00202) Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture Ostvarena sredstva u iznosu 613.023,19 kuna obuhvaćaju: • Aktivnost A100120 Sanacija nogostupa u Kipu je ostvarena s 36.875,00 kuna za usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogostupa. • Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda iznosi 0,00 kn, planira se ostvarenje u narednoj godini kada se složi financijska konstrukcija sa izvoditeljima radova. • Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije iznosi 0,00 kn planira se ostvarenje u narednoj godini kada se složi financijska konstrukcija sa izvoditeljima radova. • Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda iznosi 0,00 kn planira se ostvarenje u narednoj godini kada se složi financijska konstrukcija sa izvoditeljima radova. • Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete iznosi 0,00 kn, aktivnost još nije realizirana jer se čeka energetski pregled i izrada glavnog projekta. • Aktivnost K100057 Opremanje groblja ostvareno je u iznosu od 7.750,00 kn za izradu glavnog projekta s troškovnikom za uređenje staza na groblju Sirač. • Aktivnost K100077 Ulaganja na tuđu imovinu iznosi 0,00 kn • Aktivnost K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani – Bijela – Borki iznosi 0,00 kn.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=