ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 62 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 • Aktivnost K100114 Ulica Kralja Zvonimira ostvarena je se 503.701,96 kuna za izradu tehničke dokumentacije i radova na rekonstrukciju ceste (pripremni radovi, zemljani radovi, radovi na izradi kolničke konstrukcije i radovi na izradi odvodnje). • Aktivnost K100115 Krešimirova ulica je ostvarena s 20.270,43 kune za asfaltiranje kolnih ulaza u ulici. • Aktivnost K100126 Odvojak u Kipu iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100147 Groblje Miljanovac ostvareno je s 11.725,00 kn za usluge stručnog nadzora na radovima izgradnje mrtvačnice i izrade sustava zaštite od munje LPS na mrtvačnici. • Aktivnost K100148 Groblje Šibovac ostvareno je u iznosu 32.700,80 kn za uređenje prilaza groblju. • Aktivnost K100149 Groblje Kip iznosi 0,00 kn • Aktivnost K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela iznosi 0,00 kn. Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture Ostvarena sredstva u iznosu od 0,00 kuna. 3.2.3. GLAVA KOMUNALNE DJELATNOSTI (00203) Ostvarena je u iznosu od 1.845.099,09 kn. Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta Ostvarena sredstva u iznosu od 672.769,45 kuna koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: • Aktivnost A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta ostvareno je u iznosu od 638.635,30 kuna te se odnosi na skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama (održavanje prohodnosti i mehaničke ispravnosti cesta, prometne sigurnosti, poboljšanja elemenata cesta i dr.). • Aktivnost A100140 Zimsko održavanje cesta ostvareno je u iznosu od 34.134,15 kuna koja se odnosi na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa za vrijeme zimskih uvjeta. • Aktivnost A100144 Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosi 0,00 kuna koja se odnosi na usluge nabave i postavljanja potrebne signalizacije. Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Ostvarena sredstva u iznosu od 9.528,80 za održavanje javnih površina. • Aktivnost A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 9.528,80 kn za održavanje i popravke tih površina na kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina Ostvarena sredstva u iznosu od 310.098,61 kunu. • Aktivnost A100131 Održavanje javnih zelenih površina u iznosu 310.098,61 kn utrošena je za košnju, obrezivanje, obnovu, održavanje drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja. Održavanje popločenih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Na ovoj aktivnosti nije planirano dovoljno sredstava (ostvareno je 13.098,61 kn više) jer je nekada teško procijeniti koliko će biti košnji na koje najviše utječu vremenske prilike i količina oborina. Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Planirana sredstva u iznosu od 458.272,51 kuna. • Aktivnost A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu 458.272,51 kn što je više od planiranog za 13.098,61 kn utrošeno je za održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Pozicija je u trećim Izmjenama i dopunama proračuna povećana. Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja • Ostvarena su sredstva od 5.323,38 kuna za izvanredne troškove koji mogu nastati za potrebe održavanja groblja i mrtvačnica. Od osnivanja Ustanove Komus Sirač ista podmiruje spomenute troškove iz prihoda od grobne naknade. Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina Ostvarena sredstva u iznosu od 29.840,23 kune. • Aktivnost A100134 Održavanje čistoće javnih površina u iznosu 29.840,23 kn za čišćenje površina javne namjene (osim javnih cesta), koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina (od otpada, snijega, leda i dr.). Program 1033 Održavanje javne rasvjete Ostvarena sredstva u iznosu od 215.424,15 kuna. • Aktivnost A100135 Održavanje javne rasvjete u iznosu 215.424,15 kn za upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete (podmirivanje troškova električne energije na javnim površinama, održavanje javne rasvjete i montaža božićnih ukrasa). Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Ostvarena sredstva u iznosu od 61.200,00 kuna se odnose na dva tretmana domaćinstva u proljeće i početkom zime.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=